COLOURHOUSE

ColourHouse AB erbjuder de professionella redskapen för design- och produktutveckling. Genom våra globala partners förser vi den skandinaviska marknaden med en samlad kompetens inom färgkommunikation, trendanalys, designrådgivning och arrangemang av internationella seminarier. Vi har skapat det förtroende som i kombination med vårt totalerbjudande har gjort oss till en uppskattad samarbetspartner för fler än 5 500 företagskunder, primärt i  Skandinavien, men numera med företag globalt inom design & produktutveckling.

https://www.colourhouse.se/sv/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *