Näring 7 & TEX! Partners

Att vara sk Näring 7 medlem hos bidrar till att stärka det textila klustret och tillsammans med oss verka för ett regionalt starkt näringsliv inom textil och mode. En TEX! Partner ser möjligheterna i vårt nätverk och vill bidra och växa tillsammans.

VÅRA TEX! PARTNERS

Vi är C Land Logistics.

Vi är ett neutralt och fristående spedition och logistikföretag som skapar logistik- och informationsflöden baserat på våra kunders förutsättningar.
Vi samarbetar med världens främsta flygbolag och rederier för transporter till och från världens alla kontinenter.

Vårt erbjudande är tydligt, att skapa effektiva logistikflöden som ger våra kunder förutsättningar till tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Vår övertygelse är att en nöjd kund är vår främsta tillgång. Vi vet också att vårt personliga engagemang kan vara den avgörande skillnaden mellan att vara riktigt bra eller att bara vara.

Vår mission, att utveckla goda affärer tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners.
Att effektiva logistikflöden ger möjligheter för snabbare tillväxt och ökad konkurrenskraft, där våra kunder står som vinnare i en snabb föränderlig värld.

Med goda affärer menar vi långsiktigt hållbara. Utifrån vår värdegrund sätter vi människan och miljön i centrum.
Vi är medlemmar i CSR-Västsverige och arbetar i enlighet med ISO14001. Vi tar en aktiv roll i samhället där vi samarbetar och stöttar organisationer som gör skillnad nu och i framtiden.

www.cland.se

ProFlow

ProFlow är ett oberoende konsultbolag som arbetar med att skapa strategiska logistikflöden för e-handlare, handelsbolag och produktionsbolag i hela Norden. Vi har sedan starten 2006, designat flera av Europas mest kostnadseffektiva lager.

Vi skapar framtidens logistik och vill göra våra kunder till vinnare

http://www.proflow.se

Vi sätter din affär i centrum

På WSA har vi gjort upp med gamla idéer om hur advokatbyråer borde vara. För oss handlar inte kompetens om att begränsa sig till att enbart vara bäst inom traditionella rättsområden. För oss handlar det också om att skapa största möjliga affärsnytta för dig genom att ta ett helhetsgrepp om varje uppdrag.

Vi vet att bolag ständigt ställs inför nya utmaningar. Med en juridisk rådgivare som förstår dina villkor som näringsidkare, kan vi tillsammans ta vara på de utmaningarna för att utveckla bolaget i rätt riktning.

WSA – BORÅS

VÅRA TEX! PARTNERS

To Grow logotyp

To Grow

utvecklar affärer genom att öka kompetensen inom ledarskap, sälj och service hos människorna i företaget. Vi utgår från beprövade modeller och vår långa erfarenhet om hur människor fungerar tillsammans på arbetsplatser. Vi skapar tillsammans ett skräddarsytt utvecklingsprogram med utbildning anpassad efter individerna och företagets unika förutsättningar. Vi vet av erfarenhet att det är den mest effektiva metoden för att både individen och verksamheten ska växa.

https://www.togrow.se/