Vad händer i Textile Fashion Center – Del 2

Intervju med Nordiska Textilakademins VD Christian Lundell

Andra delen i serien om vad som händer i Textile Fashion Center, vi pratar med verksamhetsledare från klustrets organisationer om vad de arbetar med och vad som är på gång.

I del 2 får vi insights om Nordiska Textilakademins verksamhet och om projekten:
RE:SKILLS och Kompetensslussen.

Vi pratar också om hur det textila klustret i regionen möjliggör finansiering av projekt som direkt skapar nytta för näringslivet.