TEX!TV – Smarta textilier-forskning på Textilhögskolan i Borås

Intervju med Nils-Krister Persson forskningsledare på Smart Textiles

Kläder som kan fungera som ett sk kommunikativt gränssnitt för exempelvis dövblinda genom textilbaserad elektronik.
Detta är ett av alla forskningsprojekt som bedrivs på Textilhögskolan i Borås.
Dessa projekt och det breda utbildningsutbud som erbjuds av Textilhögskolan i Borås har bidragit till att positionera Borås som ett internationellt centrum för textil innovation och kompetens.
Textilhögskolan samverkar även tätt med näringslivet för att genom nya rön skapa nya produkter och stärka lokala företag.

I detta avsnitt berättar Nils-Krister om sitt arbete och hur han ser på möjligheterna med smarta textilier och vilka nya material han ser potential i som bas för framtida textiltillverkning.