TEX!TV – Intervju med Jonas Olofsson, VD på C Land Logistics

Vi pratar logistik!

I och med den ökade e-handeln, incidenten i Suez kanalen och Pandemin generellt, har frågor kring sårbarhet och begränsningar i handelsflödet blivit aktuella.

Hur ser det ut och vad bör man som företag tänka på gällande logistik framåt?