TEX! TV – Om HR frågor under pandemin

Intervju Peter Karlsson Lund om HR frågor under pandemin.

Peter Karlsson Lund, HR Expert och affärsutvecklare berättar om hur Covid-19 har påverkat våra arbetsdagar och därmed vår arbetsmiljö.
Vi får även reda på de senaste rönen om den fysiska/psykiska arbetsmiljön vid hemarbete samt vilket ansvar arbetsgivaren har för medarbetarens hälsa och välmående i arbete.