För sökande

Tävlingen är öppen t.o.m. 15 december för registrerade bolag inom modebranschen som är verksamma på den svenska marknaden och som vill bygga ett modebolag för framtiden. Vi sätter ingen gräns på hur länge bolaget har varit aktivt; bolaget kan vara helt nybildat eller varit verksamt under en längre tid men ännu inte fått sitt genombrott. Vi söker efter modebolag som tillför något nytt till branschen och som har en väl utarbetad affärsplan.

Juryn bedömer alla ansökningar med fokus på affärsmannaskap, hållbarhet, innovation och estetiskt uttryck med målet att utse fem finalister med störst möjlighet att skapa ett hållbart och lönsamt modebolag med hjälp av prispaketet.

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i en affärsplan som är finns tillgänglig att ladda ner i samband med att ansökningsperioden öppnar. Vi vill att ni specificerar tre områden som ni ser som särskilt viktiga för er fortsatta affärsutveckling/entreprenörskap.

Denna skickas sedan in till TEX! på pierre@marketplaceboras.se.

Prisceremonin kommer att var i Textile Fashion Center i Borås under våren.  Exakt datum meddelas senare. Vinnaren kommer att erbjudas en heldags med möjligheter till korta coachnings samtal, besök av intressanta företag m.m.

Har du frågor om tävlingen är du välkommen att kontakta tävlingsansvarig Pierre Rosengren på TEX! by Marketplace Borås, kontaktuppgifter hittar du här.

Show up fashion award