Projektet Mikrofabriker – och det stora perspektivet

Projektet Mikrofabriker vill undersöka om det med ny typ av teknik och automation går att skapa hållbar och lönsam lokal textilproduktion i Sverige, mer anpassad för mindre och distribuerad tillverkning.

Intervju med Jonas Larsson lektor och projektledare på Textilhögskolan