Förstudiemedel beviljat för nya projekt 2020

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har beviljat TEX! by Marketplace Borås medel för att genomföra 2 st förstudier till projekt under första halvan av 2020.

Med förstudien ”Hållbarhetsförståelse modekonsumtion för framtidens konsumenter” vill TEX! undersöka möjligheten att genom samverkan med utvalda kommuner och utbildningsorganisationer skapa ett pedagogiskt och inspirerande projekt med syfte att att informera och utbilda gymnasieelever, framtidens mode- och textilkonsumenter, till hållbara konsumtionsmönster.

TEX! avser också att i projektform göra en total genomlysning, kvantitativt och kvalitativt, av textil- och modebranschen i Sjuhärad i syfte att tydliggöra området samt att identifiera framgångsfaktorer, utmaningar, behov och utvecklingsmöjligheter. Förstudien kommer att göra en tillbakablick på vad som gjorts tidigare men det kommande projektet ska främst blicka framåt för att utröna hur branschen kommer att se ut kommande 5-10 års period.