Webinarie – Hållbart Näringsliv

Hur hanterar du risker & rättigheter i leverantörskedjan?

Du kommer att få lära dig mer om hur du tar sociala hållbarhetsfrågor till en mer handlingsbar och praktisk nivå. Den här gången ligger fokus på hur man proaktivt tar itu med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan oavsett bransch. För att övergå till en hållbar produktion kan hållbarhetsarbetet inte stanna i er organisation – det behöver sträcka sig till leverantörer och underleverantörer.

Kraven på en omställning som på detta sätt hanterar påverkan på människor och miljö i hela livscykeln tar sig nu också in i lagstiftning och upphandlingskrav som direkt och indirekt påverkar stora som små företag.

Under webinariet får vi lyssna på Erika Ekman, hållbarhetskonsult på Trossa AB, om hur en due diligence-process kan se ut. Jens Helmersson på Quizrr berättar om hur digitala utbildningar kan bidra till att stärka arbetares kunskaper om sina rättigheter och dessutom skapa värde för er som företag.

Webinariet Hållbart Näringsliv – Hur hanterar vi risker & rättigheter i leverantörskedjan? sänds digitalt den 25e november kl 9:00 – 10.15.

ANMÄL DIG HÄR!

Webinarie - Hållbart Näringsliv