Textilhögskolans företagsdag

 Välkommen att presentera ditt förslag på examensarbeten, som bearbetas av våra studenter under våren och avslutas i början av juni. Du kan samtidigt knyta kontakter inför framtiden! 

Våra kandidatprogram 

 Textilingenjör – den mest tekniska utbildningen som ger fördjupade kunskaper om textilprodukten 

 Textilekonom – den vanligaste utbildningen för inköpare, men har mest insikt i ekonomiska samband 

 Textil produktutveckling och entreprenörskap – den bredaste utbildningen som passar i många sammanhang. Ser framåt i affärsmässiga sammanhang. 

 Textilt Management – den utbildning som fokuserar på hur modehandeln kan skapa attraktiva, lönsamma samt hållbara affärsmodeller och kundrelationer i digitala och fysiska kanaler. 

Har du en fråga eller en utvecklingsidé som du vill få bearbetad under 10 veckor? Då är du välkommen att presentera detta under företagsdagen. Du har cirka 10–15 minuter att presentera ditt företag och beskriva ditt problem eller din idé. Alternativt skickar du in en powerpoint, en PDF-fil eller en video som vi kan presentera för studenterna. 

Sista anmälan 18 januari 

Alla presentationerna lagras sedan digitalt och studenterna har tillgång till dem efter företagsdagen. Presentationen får gärna ges på svenska, då alla program är på svenska. Den digitala presentationen kan vara på svenska eller engelska. 

Tid Torsdag 26 januari 2023 kl. 10:00-17:00 

Lokal Vestindien C, Textile Fashion Center 

Kontakt stig.nilsson@hb.se 

Textilhögskolans företagsdag