TEKODAGEN

Välkommen till en inspirerande eftermiddag i Textile Fashion Center med fokus på framtidens hållbara produktion. Vi får lyssna på experter och företag som diskuterar produktionstekniker, hållbara material och tjänster, transparens i värdekedjan med mera. Vilka möjligheter finns det för att utveckla en ännu starkare textil- och modeindustri i Sverige?

Info och anmälan

TEKODAGEN