E-handelsstaden – Frukostföreläsning med Malin Sundström

Urban Change – pandemins lärdomar och förändrade strategier i svensk detaljhandel

Lyssna på Malin Sundström, när hon redogör för förändrade strategier bland större svenska detaljhandelsaktörer. Vi kommer att få se mycket större regionala skillnader vad gäller detaljhandelns hur, var och när. Och konkurrensen från internationella så kallade ”pure players” i kombination med en svagare ekonomi, kommer också att påverka den svenska detaljhandelns vad, det vill säga, utbud och prisläge. Sammantaget leder dessa förändringar till en förändrad stadskärna, där de mest kreativa och/eller digitalt drivna detaljhandelsaktörerna tar positioner tillsammans med de tydligt nischade aktörerna. Under föreläsningen kommer Malin också att berätta om en specifik Borås-studie som undersökt Boråsarnas digitala och analoga köpbeteende och hur konsumtionsmönster påverkar stadens organisering. Denna studie har genomförts av Malin och Gunnar Hellsten tillsammans med E-handelsstaden Borås med finansiellt stöd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Info och anmälan

E-handelsstaden - Frukostföreläsning med Malin Sundström