CSRD för ledningsgruppen

PLATS:      TEXTILE FASHION CENTER, DO TANK CENTER

27 september kl 8:30 – 12:30

PRIS:         3900:-      Medlemmar: 2900:-

 

Vi går igenom;

• CSRD – bakgrund, syfte och mål, samt koppling till andra redovisningsramverk (GRI, EU:s taxonomi, TCFD etc.)

• CSRD Vilka nya krav ställs? Vad är annorlunda jämfört med kraven i nuvarande Årsredovisningslag? Vilka företag omfattas och när?

• ESRS – Det nya ramverket för rapportering. Hur fungerar det? Vad innebär dubbel väsentlighetsanalys?

• CSDDD- direktivet om Due Diligens. Hur påverkar det företag som träffas av lagkraven och hur påverkas företag i dess värdekedja?

• Hur påverkas mitt företag och branschen av CSRD?

• Hur gör vi oss redo för att möta kraven?

• Vad innebär CSRD och ESRS (CSDDD) för mig i ledande befattning?

• Hur kan arbetet med CSRD skapa värde för vårt företag?

ANMÄL DIG HÄR

CSRD för ledningsgruppen