Cirkulär Design – Framtidens lönsamma företagande

Hur går hållbarhetsarbetet på ditt företag? Har ni upptäckt styrkan med cirkulär design?

Oavsett hur långt företaget kommit inom hållbarhet upplever många att de behöver olika typer av insatser och stöd. Hur ser det ut hos er?

Välkommen till en inspirerande frukost där du får lära dig mer om cirkularitet och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling och nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft med cirkulär design.

Du kommer att få grundläggande information och inspirerande exempel inom hållbarhet och trender som påverkar oss. Med tid för samtal och nätverkande kan vi tillsammans dela insikter om de behov och resurser ni företag har för fortsatt arbete.

Lyssna till:
Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg, SVID – Vad är cirkulär design? Varför är det viktigt för mitt företag och hur går jag vidare?

Anders Urhed & Johanna Linder, Proflow – Hur kan man göra för att skapa effektiva och hållbara cirkulära flöden?

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR!

Cirkulär Design - Framtidens lönsamma företagande