BoråsINK – INK DAY 2022

Alla trodde det var omöjligt!

VI HYLLAR DE SOM VÅGADE OCH LYCKADES ÄNDÅ.

INK DAY 2022 handlar om människor som går igenom stålbad för att uppfylla sina mål. Lyssna till personer som på olika sätt har lyckats med det som betraktats som omöjligt. I samtal med allt från startups kopplade till Borås INK, entreprenörer, komiker, författare, journalister, forskare, tidigare elitidrottare och Borås-profiler kommer vi djupdyka i vad det finns för gemensamma nämnare för att lyckas.

Info

BoråsINK - INK DAY 2022