TEX! TV – Digitala Mässor – Är online framtiden? Hur tänker 8848 Altitude?