TEX!TV – Om lokal produktion och mikrofabriker

Med Ellen Flybäck, projektledare

Projektet Mikrofabriker undersöker om det med hjälp av automation, det vill säga robotik, digitalisering och annan teknologi, går att skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige.  Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *