TEX!TV – My body is a work of art

Som en protest mot orimliga skönhetsideal vänder Patrik Wennerlund, Landskapsfotograf och Art Director, kameran mot sig själv och skapar storslagna scenerier. Hör Patrik berätta om utställningen ”My Body is a work of art”, om projektets tillblivelse och syftet med denna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *