Nationell verkstad 2019 – framtidens konsumtion för hållbara livsstilar

Denna trio och många fler kommer till Borås 23-24 oktober, då gör vi oss redo att möta framtiden på ett innovativt, klimatsmart och hållbart sätt.

Anmäl dig redan idag! För du vill väl inte missa chansen att hitta affärsmöjligheterna som ger en mer hållbar konsumtion?

Under dagarna får du veta mer om de nya konsumtionsmönster som växer fram och hur ditt företag kan göra goda affärer utifrån det. För vad har ni idag att erbjuda de kunder som till exempel inte vill köpa nytt?

Konferensen vänder sig till dig som vill hitta det affärsmässiga modet att agera!

Detta är en möjlighet att lära känna framtidens konsument redan idag och bli rustad för framtiden med inspiration, nya perspektiv, kunskap och verktyg att möta kunder med hållbara konsumtionsbeteenden.

I programmet har vi en bredd av talare från företag, offentliga organisationer, forskning och civilsamhälle som alla jobbar för att förändra livsstil och den privata konsumtionen. Under konferensen har du möjlighet att fördjupa dig i något av fyra spår: inredning, mode, kvarterets konsumtion och semester, alla med lärdomar som är bredare än så. Detta är också ett tillfälle att utöka ditt nätverk av personer som utvecklar hållbara affärer eller som på annat sätt bygger ett hållbart samhälle.

Kom till Science Park Borås och hitta kraft för att förändra, få inspirationen och mod. Ta med dig nyvunnen kunskap hem och omsätt i praktiken.

Välkommen!

Sista dag för anmälan är den 4 oktober!

Om konferensen
Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Syftet med årets konferens, den femte i ordningen, är att belysa hur framtidens konsumtion kan se ut för att attrahera både kund och en hållbar planet samt att ge deltagarna verktyg att ställa om.

I år är Science Park Borås (del av Högskolan i Borås) arrangör i nära samarbete med Borås Stad. Medarrangörer är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion och Naturvårdsverket. Partner är Textile Fashion 2030 som är den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier.

Dagarna är en del i Sveriges och Västsveriges satsning på hållbar konsumtion samt är en del i Västra Götalands arbete för minskad klimatpåverkan – Klimat 2030.