Framtidens kompetensbehov – Workshops kring Stora Jobbstudien

Att få tag i rätt personal kan redan idag vara svårt i många branscher och det kan bli ännu värre i framtiden. Minskande kullar av unga vuxna kommer ut på arbetsmarknaden och stora årskullar går i pension. Hur skall du och ditt företag/din arbetsplats hitta den kompetens och de personer ni kommer att behöva i framtiden? Det är kärnfrågan för Stora Jobbstudien och temat för höstens olika workshops.

För 50 år sedan drabbades Sverige, och inte minst Borås, av Tekokrisen. Varannan arbetande boråsare tvingades byta jobb under de två decennier krisen pågick. Företag krympte, flyttade eller gick i konkurs och Borås invånarantal har först för något år sedan återhämtat sig. Många enskilda, både anställda och företagare, råkade riktigt illa ut. Skulle detta kunna hända igen? Skulle vi kunna få en Tekokris 2.0? Vem skulle drabbas?

Det var med dessa erfarenheter som Borås Stad valde att gå med i Stora Jobbstudien hösten 2017 tillsammans med knappt 20 andra kommuner och med Kairos Future som projektledare. Några av frågorna som rapporten tar upp är:

Hur kommer omvärldens förändringar att påverka tillgången och efterfrågan på kompetens?
Vilka branscher riskerar att få störst problem att hitta kompetens?
Vilken typ av arbetskraft kommer bli svårast att få tag i?
Inom vilka branscher/arbetsuppgifter kommer vi se ett överskott på arbetskraft?
Vad kan vi, företag och kommun i Borås, göra för att minska kompetensbristen och öka tillgången?
Hur kan vi locka till oss den kompetens vi behöver från andra håll?

För att göra informationen tillgänglig för en bredare publik och starta samtalet kring hur vi säkrar kompetenstillgången i framtiden kommer Borås Stad att ordna ett antal olika workshops och andra aktiviteter under hösten.