TRANSBALTIKA

Med huvudkontor i Borås har vi även terminalverksamhet där vi arbetar med 3PL, lagerhållning och distribution på våra tullfria lager (SKD,SKF).

Vårt fokus när det gäller import och export ligger främst på Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. Vi erbjuder biltransporter med korta ledtider samt expresslösningar.

www.transbaltika.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *