CAVINI MANAGEMENT

För Cavini Management AB är fokus att utveckla verksamheter och människor i ett sammanhang där tillväxt och lönsamhet står i första rummet. Uppdragen, som utförs på lokal, nationell och internationell nivå, kretsar kring affärsutveckling, strategisk ledning, organisationsutveckling och operativ effektivitet. Cavini Management AB har också flera ideella uppdrag inom styrelsearbete och föreningslivet.

http://www.cavini.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *